Ysit töihin

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.


Lisätietoja: Lumijoen 4H- yhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Suvanne

p. 040 733 2443

lumijoki@4h.fi

Hankkeen tulokset 

Vuosi 2021

Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki Lumijoen peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset. Heille järjestettiin Ajokortti työelämään koulutus yhteistyössä koulun kanssa. Koulutukseen osallistuivat kaikki 37 yhdeksäsluokkalaista. Heistä 29 työllistyi kesän aikana vähintään kahdeksi viikoksi. Kolme yhdeksäsluokkalaista perusti 4H-yrityksen kesäksi. Nuoria työllistivät Lumijoen kunta ja paikalliset yritykset.

Hankkeessa on ollut mukana Lumijoen kunta, joka on tarjonnut jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle mahdollisuuden hakea kesätyöseteliä. Ajokortti työelämään-koulutukseen osallistuivat Oulun Osuuspankki ja Lumijoen nuorisotoimi. Osuuspankki tuki koulutusta 40 euroa per nuori ja opetti nuorille taloustaitoja. Lumijoen nuorisotoimi oli mukana kouluttamassa nuoria ja etsimässä nuorille kesätyöpaikkoja.