Kerhot

Tavoite

4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa. Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua vastuulliseksi ja yritteliääksi edistämällä:

  • arjen ja käden taitoja
  • yhteistyötaitoja
  • kansainvälisyyttä
  • luonnon ja ympäristön kunnioitusta

Kohderyhmä

4H-kerhot on suunnattu yli 6-vuotiaille. Kerhot voivat olla joko 4H-kerhoja tai 4H-teemakerhoja. Lähtökohtana on, että toimintaan osallistuvat liittyvät 4H-yhdistyksen jäseniksi. 4H on kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu jäsenyyteen. Jäsenyyteen kytkeytyy myös tapaturmava kuutusturva.


Toiminnan kuvaus

Kerho kokoontuu säännöllisesti 1-2 viikon välein. Yksi kerhokerta kestää 1-2 tuntia. Ohjauksessa käytetään tekemällä oppimisen käytännönläheistä menetelmää. 4H-kerhoissa tarjotaan lapsille monipuolisia oppimiskokemuksia. Aihepiirejä ovat puutarha ja viherympäristö, metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia, kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot,

töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys.

4H-teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen. Teemakerho voi olla ajallisesti rajattu. Teemakerhoja ovat esimerkiksi yrityskerho, kuvataidekerho, eräkerho, heppakerho, mopokerho ja kokkikerho.

Lasten ja ohjaajien yhteisenä työvälineenä toimii 4H-TOP-tehtäväpankki www.4h.fi/top.


Ohjaus

4H-kerholla on aina ohjaaja. Ohjaajina toimivat koulutetut, 13–18-vuotiaat nuoret ja/tai aikuiset. Nuoret kerhonohjaajat ovat käyneet 4H-kerhonohjaajakurssin. Aikuisohjaajat on perehdytetty 4H-työn keskeisiin sisältöihin. Ohjaajat tekevät sopimuksen paikallisen yhdistyksen kanssa.


Turvallisuus

Jokaiselle kerholle laaditaan yhdessä nuorten kanssa kerhon säännöt ja turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa on kartoitettu toiminnan riskit, niiden ennaltaehkäisy sekä kirjattu hätätilanteissa tarvittavat toimenpiteet. Turvallisuussuunnitelma perustuu 4H-järjestön valtakunnalliseen malliin. Ohjaajilla on lasten huoltajien puhelinnumerot. Kaikissa kerhoissa on ensiaputarvikkeita.Kerhonohjaajille suositellaan ensiapukoulutusta.


Vakuutukset

4H-järjestöllä on toiminnan vastuuvakuutus sekä 4H-tapahtumia koskeva tapaturmavakuutus nuorille, jotka ovat 4H-yhdistysten jäseniä. Vakuutus on voimassa 4H-kerhoissa sekä välittömillä matkoilla kerhon ja kodin välillä.


Seuranta ja arviointi

Kerhon toiminnasta kerätään palautetta ohjaajilta, kerholaisilta ja vanhemmilta. Palautteen keräämisessä käytetään 4H-järjestön valtakunnallisia lomakkeita. Palaute ja kehittämisehdotukset esitellään yhdistyksen hallitukselle, joka päättää tarvittavista muutostoimenpiteistä.