Yhdistys

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.

Toiminnan painopisteet ovat ryhmätoiminnassa, nuorten kouluttamisessa sekä työelämävalmiuksien lisäämisessä ja työllistämisessä, yrittäjyyskasvatuksessa, ympäristön ja luonnon tuntemuksen lisäämisessä, kansainvälisyydesssä ja osallistumaan sekä vaikuttamaan kannustamisessa. 

4H-toiminta perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja suuren vapaaehtoisten joukon yhteistyölle. Merkittävä osa varsinaisesta nuorisotyöstä tehdään vapaaehtoisten toimesta. Vapaaehtoiset ohjaajat ovat usein ensimmäinen ja tärkein kontaktipinta lapsiin ja nuoriin.

Meidän yhdistyksemme

Lumijoen 4H-Yhdistys on osa valtakunnallista 4H-järjestöä ja on poliittisesti sitoutumaton nuoriso- ja kansalaisjärjestö. Yhdistyksemme järjestää erilaisia kerhoja, joissa liikutaan, kokkaillaan, askarrellaan, leikitään ja ulkoillaan. Kerhoissa opitaan itse tekemällä. 

Kurssimme antavat nuorille valmiuksia työelämään, kehittävät yritteliäisyyttä ja kädentaitojen sekä kasvattavat nuorista aktiivisia kansalaisia. Nuorille yhdistyksemme tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä taskurahaa ohjaamalla kerhoja, toimimalla leireillämme ohjaajina sekä tekemällä keikkaluontoisia töitä kotipalveluissa.

Nuorille on tarjolla myös kansainvälistä toimintaa. 4H-yhdistyksen kautta on mahdollisuus lähteä ulkomaille vaihtoon tai ottaa vaihtari kotiinsa.