4H-yritykset

Tavoite

4H-Yritys on 4H-järjestön kehittämä toimintamalli nuorten yritystoimintaan. Sen tavoitteena on edistää 4H-järjestön toiminta-ajatuksen mukaista nuorten yrittäjyyttä

  • lisäämällä nuorten mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä turvallisissa puitteissa
  • vaikuttamalla nuorten asenteisiin, jotta yrittäjyys nähtäisiin varteenotettavana ammatillisena vaihtoehtona
  • lisäämällä nuorten valmiuksia hyödyntää osaamistaan pienimuotoisen yritystoiminnan kautta ja vaikuttaa näin yhteiskunnassa esimerkiksi erilaisessa palvelutuotannossa.

Kohderyhmä

4H-Yritys on tarkoitettu 13-28-vuotiaille 4H-järjestön jäsenille

Turvallisuus

Jokaiselle 4H-yrityksen perustavalle nuorelle nimetään ohjaaja, jonka tehtävänä on ohjata nuorta myös yrityksen toimintaan liittyvissä turvallisuusasioissa mukaan luettuna myös yritystoiminnan taloudellinen turvallisuus.

Vakuutukset

Nuorten harjoittama itsenäinen yritystoiminta (esim. tuotteiden valmistaminen kotona) ei ole 4H-järjestön vakuutusten piirissä. 4H-jäsenet ovat vakuutettuja ohjatuissa ja valvotuissa 4H-tilaisuuksissa ja matkoilla niihin. 4H-järjestöllä on toiminnan vastuuvakuutus.

 

4H-Yritys toimintamallin avulla nuorella on mahdollisuus saada ohjatusti oppia ja kokemusta oikeasta yritystoiminnasta